city illustratie water illustratie berg illustratie berg illustratie berg illustratie huis illustratie berg illustratie

Een nieuwe generatie hydrologen

Concreet op water en bodem

scrollarrow_downward

grond illustratie vogel illustratie
city illustratie water illustratie berg illustratie berg illustratie berg illustratie huis illustratie berg illustratie

Een nieuwe generatie hydrologen

Concreet op water en bodem

scrollarrow_downward

grond illustratie vogel illustratie

Over SPATwater

SPATwater bestaat uit een nieuwe generatie enthousiaste hydrologen die met een technische achtergrond nét wat anders kijken naar ruimtelijke opgaven. De uitdagingen zijn enorm, maar de kansen die het biedt nog groter.

Met expertise op het gebied van waterkwaliteit, de Kaderrichtlijn Water en klimaatadaptatie helpt SPATwater overheden en bedrijven om toekomstbestendig en waterrobuust te worden.

Wij voeren geen analyse uit zonder handelingsperspectief en bieden zowel creatieve als praktische oplossingen.

Onze expertise
boom illustratie

Expertise

Illustratie klimaatadaptatie

Klimaatadaptatie

Meer informatie

Illustratie waterkwaliteit

Waterkwaliteit

Meer informatie

Klimaatadaptatie

Als meer dan 60% van een gemeente private grond is… dan is het noodzakelijk om deze grond klimaatadaptief te maken.

Ons vertrekpunt is dat een groot deel van een gemeente bestaat uit private grond (tuinen, daken, bedrijventerreinen) en dat het absoluut noodzakelijk is dat deze private ruimte klimaatadaptief ingericht moet worden. Elk perceel vraagt om maatwerk, maar het is onmogelijk om elke tuin in te gaan.

 • Hoe los je dit probleem op?
 • Hoe zet je subsidiestromen efficiënt in?
 • Hoe activeer je bewoners?

Gemeenten

Wij kunnen elke bewoner in uw gemeente een persoonlijk klimaatadaptief advies geven zonder elke tuin in te gaan.

Wij gebruiken ruimtelijke data en sociale kennis uit de buurt om de gemeente gedetailleerd in kaart te brengen. In combinatie met veldwerk kunnen wij op postcode, buurt of wijkniveau klimaatadaptieve maatregelen personaliseren en prioriteren in de private ruimte. Hiermee maken wij de private ruimte waterrobuust, waterveilig, hitte- en droogtebestendig.

Bedrijventerreinen

Bedrijventerreinen zijn vaak versteend, privaat terrein met veel oppervlakte.

SPATwater richt zich op het activeren van werknemers en bedrijven door vraag en aanbod op het gebied van water bij elkaar te brengen door middel van ruimtelijke data en geeft handvatten om bedrijventerreinen te vergroenen.

 • Het uitvoeren van stakeholders/netwerk analyses
 • Co-creatie sessie organiseren
 • Het uitvoeren van restwaterscans
 • Het uitvoeren van klimaatanalyses en het koppelen van relevante maatregelen

Waterkwaliteit

Wat betekent de Kaderrichtlijn Water voor jou?

foto aquathermie

De Kaderrichtlijn Water (KRW) is een Europese richtlijn die regelt dat oppervlaktewateren en het grondwater van voldoende kwaliteit zijn. Toch voldoen pas enkele wateren aan deze norm. We staan nu op een keerpunt. Binnen 5 jaar, in 2027, moeten alle oppervlaktewateren en ons grondwater voldoen aan de KRW. Vergelijkingen met de stikstofcrisis zijn snel gemaakt, maar de KRW biedt ook kansen in proposities, aanbestedingen en vergunningverlening.

SPATwater biedt hulp aan organisaties bij het identificeren van de implicaties van de KRW voor hun specifieke situatie. Dit doen wij onder andere door middel van:

 • Het verzorgen van kennissessies
 • Analyse van huidige KRW-risico’s en kansen
 • Propositieverbetering

b-RAIN

b-RAIN is het project rondom het koppelen van weerberichten aan wateropvang/gebruik in de tuin.

Weersextremen in Nederland nemen steeds verder toe. Enerzijds komen in periodes van droogte, watertekorten vaker voor en anderzijds hebben we vaker te maken met extreme neerslag, met wateroverlast tot gevolg.

B-rain wil bewoners positief betrokken houden bij het bufferen van regenwater en het groen houden van hun tuin. Door enkele gegevens in een app aan te geven, geeft deze app terug wanneer de regenwaterbuffer vol zit, wanneer deze geleegd moet worden (als er bijvoorbeeld een grote regenbui aan komt) en wanneer het lang niet regent (waardoor je zoveel mogelijk water in de regenwaterbuffer wil vasthouden).

Bekijk project

Projecten

 • Klimaatadaptatie
 • Waterkwaliteit
 • B-RAIN

Projecten

 • Klimaatadaptatie
 • Waterkwaliteit
 • B-RAIN

Kennisbank

 • Alles
 • Klimaatadaptatie
 • Waterkwaliteit
 • B-RAIN
 • Alles
 • Klimaatadaptatie
 • Waterkwaliteit
 • B-RAIN
Klimaatadaptatie Door Mees op 2 juli 2023

Tijd om de sprong in het private domein te wagen

Als Nederlanders lopen we vaak te koop met onze omgang met water. Het geeft ons een gevoel van trots. Op macroniveau zeker. Het staat buiten kijf dat bijvoorbeeld de Deltawerken en het programma Ruimte voor de Rivier ons land hebben gevormd. Nederlandse kennis omtrent watermanagement is een exportproduct, naar Venetië, Texas of Myanmar. Maar is dat ook zo op microniveau op ons hele kleine stukje aarde? Op perceelniveau vinden er grootschalige grondwateronttrekkingen plaats en verdwijnt regenwater meestal meteen in het (gemengde) riool, om zo snel mogelijk naar zee te stromen.  

Zijn we dus zelf al een goed voorbeeld van het nieuwe principe Water en Bodem sturend? Is de gemiddelde Nederlander zich bewust van het watersysteem om zich heen? Nee, zou ik zeggen.  

Op perceelniveau is er nog een wereld te winnen. Waar de Belgen al bijna 20 jaar eisen stellen aan de opslag van regenwater, lukt het ons maar niet om het Bouwbesluit aan te passen. Al zal er de komende tijd, hopelijk, wel iets dergelijks worden ingepast zodat onze 1 miljoen nieuwe woningen in de toekomst beter gebruik gaan maken van regenwater.  

Maar daar kunnen we niet op wachten. Hoe gaan we om met de steeds urgentere, problematische gevolgen van piekbuien en droogte bij onze ongeveer 8 miljoen bestaande woningen? Meer dan de helft van het Nederlandse landoppervlak is privaat terrein. Louter oplossingen zoals WADI’s en infiltratiekratten in de openbare ruimte zullen niet voldoen of te duur worden. De grote regenwatertanks, zoals in België al jaren verplicht zijn bij verbouwingen of nieuwbouw, gaan pas impact hebben bij een vernieuwd Bouwbesluit en de 1 miljoen nieuwe woningen.  

Dus wat kunnen we dan doen? Wat is een pragmatische manier om onze omgang met water anders in te richten en in plaats van water af te voeren, het zo lang mogelijk vast te houden? 

Het is tijd om Nederlanders bewust te maken van de hoeveelheid regenwater op- en rondom het huis. Onze oplossing is het grootschalig inzetten van micro-maatregelen. Want alle kleine beetjes helpen, als je ze op grote schaal uitvoert. Op micro-schaal macro impact maken dus.  

Want er zijn miljoenen regenpijpen in Nederland. En iedereen wil zijn steentje bijdragen om klimaatverandering tegen te gaan. Zolang je je gedrag er maar niet te veel voor aan hoeft te passen. Dus gebruik de regenton, van klein (particulier) tot groot (bedrijf), om water vast te houden. Niks nieuws zou je denken. Maar wat als je die regenton slimmer maakt?   

Piekbuien bufferen heeft pas effect op het riool als er op grote schaal regenwaterbuffers worden ingezet, en als de buffer op tijd leeg is. Juist daar wringt vaak de schoen. Want niemand heeft tijd om elke keer voor een hevige bui zijn regenton te legen. Dat moeten we dus uit handen nemen. Automatisch de opslag legen voordat er een piekbui aan komt om het riool te ontlasten, en water vast houden als er geen neerslag verwacht wordt. 

Op deze manier kunnen we moeiteloos meer dan 10% van de piekbuien opvangen. Terwijl een conventionele regenton mogelijk slechts 2000 liter per jaar in de bodem laat wegvloeien, kan een slimme regenton met gemak tien keer zoveel liters gecontroleerd de grond in laten stromen. 

Dat betekent ook dat we een stap over de publieke muur in het private domein moeten zetten. We kunnen en moeten de vele tuinen en daken inzetten om de gevolgen van klimaatverandering te beperken. En door de gemiddelde Nederlander bewuster te maken van het watersysteem, is de impact misschien nog wel groter dan die ene regenton.   

Waterkwaliteit Door Timo op 4 mei 2023

Hoe de kwaliteit van ons water smeekt om keuzes

Even fast forward. "Huh," zegt Peter, terwijl hij de brief van zijn lokale waterschap in juni 2024 opent. De Omgevingswet is net zes maanden geleden van kracht geworden, en dit is niet het nieuws waar hij op had gehoopt. Zijn vergunningsaanvraag voor een bouwproject waar grondwater bij betrokken is, is afgewezen op grond van de Kaderrichtlijn Water (KRW). Verbaasd krabt hij zich achter het oor, want bij al zijn voorgaande projecten kreeg hij deze vergunning zonder enig probleem toegekend. Vol onbegrip besluit hij om verhaal te gaan halen bij het waterschap. Wat blijkt, Nederland gaat de KRW-doelen waarschijnlijk niet halen en vanwege de Omgevingswet hebben lokale autoriteiten meer ruimte om strengere eisen te stellen aan de vergunning. 

Dit is slechts een fictief voorbeeld, maar in de nabije toekomst is dit een verhaal dat snel werkelijkheid wordt op het moment dat waterkwaliteit een centrale rol gaat spelen in zowel het dagelijks werk van mensen zoals Peter als voor grote bedrijven en organisaties. De introductie van de Omgevingswet in Nederland heeft als doel om de regels voor ruimtelijke ontwikkeling te vereenvoudigen en samen te voegen. Maar, zoals Peter snel ontdekte, brengt deze verandering ook verwarring en onduidelijkheid met zich mee, met name rondom de KRW. 

Om de impact verder te verduidelijken nog een ander voorbeeld. Vijftien kilometer verderop woont Denise, die toevallig een vergelijkbare vergunningsaanvraag heeft gedaan. Haar aanvraag is gedaan in het beheersgebied van een ander waterschap, en Denise haar vergunning is wel toegekend. Hoe kan dit? 

De Omgevingswet zal in sommige gevallen juist tot versnippering van regels en eigen interpretaties leiden. Door verschillen in lokale waterkwaliteit en de mogelijkheid tot eigen accenten vanuit de waterschappen kunnen er op basis van de Omgevingswet en de KRW-doelen dus verschillende keuzes gemaakt worden. Dit heeft voor- en nadelen. Het afwegen van lokale belangen kan de waterkwaliteit beschermen, maar ook juist verslechteren. Wellicht kunnen economische belangen leiden tot keuzes die nadelig uitpakken voor de waterkwaliteit. Maar andersom geldt hetzelfde. Dit vraagt om het transparant afwegen van deze belangen en de daaruit volgende keuzes. Want de sloot om de hoek lijkt lokaal, maar de kwaliteit van deze sloot zal altijd gevolgen hebben op de rest van het watersysteem waar het deel van uit maakt. Op dit moment zijn de spelregels nog niet duidelijk genoeg, zowel voor de vergunningverlener als de vergunningaanvrager.  

Het is belangrijk om deze spelregels duidelijk op te stellen want de waterkwaliteit heeft grote gevolgen voor het functioneren van ons ecosysteem, en dus onze economie. De KRW is niet opgesteld als pesterij uit Brussel, maar is decennia geleden door Nederland medeondertekend omdat we ons realiseerden dat Nederland als waterland afhankelijk is van de kwaliteit van ons water. Dus laten we verontreinigingen aanpakken bij de bron, en de vervuiler verantwoordelijk maken voor de kwaliteit van het water dat gebruikt wordt. Water zuiveren wordt de nieuwe standaard. Technisch is er enorm veel mogelijk. Waar kleine ondernemers moeite hebben, moet de overheid kunnen ondersteunen. Ook daar biedt de Omgevingswet straks handvatten voor. De huidige kwaliteit van ons water smeekt ons om keuzes te maken. En juist daar biedt de Omgevingswet kansen voor. Tenminste, als de spelregels duidelijk zijn.  

Dit roept de vraag op: Hoe kan iets dat zo belangrijk is voor ons milieu en onze samenleving zo onduidelijk worden? Die vraag is makkelijk te beantwoorden: Waterkwaliteit is een lokaal probleem, en het generaliseren van regels is soms niet toereikend genoeg om tot adequate oplossingen te komen en precies dat biedt de Omgevingswet wel. 

Maar waarom halen we de KRW doelen niet en wat moet er gebeuren om deze wel te halen? 

Je zou hier nu een erg lang verhaal van kunnen maken door te beginnen over de verschillende adviezen die er zijn geschreven. Maar dat is niet waar ik naartoe wil in deze blog. De toekomst van ons water hangt af van wat we vandaag doen. Laten we niet wachten op veranderende regels of verhitte discussies. Laten we nu handelen, want schoon water is een recht voor iedereen, en het is onze verantwoordelijkheid om het te beschermen. Laten we samenwerken voor een betere toekomst, waarin schoon water voor heel Nederland een realiteit is.

Klimaatadaptatie Door Mees op 2 juli 2023

Hoe een Sprinkhaan een Mier wordt 

Heb je weleens gehoord van de Sprinkhaan en de Mier? Terwijl de Sprinkhaan rustig tijdens de zomer in de schaduw zat te fluiten, werkte de Mier stug door om een voorraad aan te leggen voor de winter. Voorzienigheid is daarbij het toverwoord van de Mier. ‘Het vermogen van het oplettende verstand in dit leven die dingen vergaren en zorgvuldig bewaren die ervoor zorgen dat je altijd kunt leven in eeuwige en heerlijke rust’, aldus de Mier in deze Middeleeuwse fabel. 

Die voorzienigheid bleef voor mij plakken. Want hoewel de Mier gefixeerd was op graankorrels en zich voorbereidde op de winter, zouden wij er goed aan doen om als Mieren druppels water te verzamelen voor de zomer. Een hoop druppels. 

Want in de toekomst wordt Nederland alleen maar droger, en valt de regen die er valt intenser. Daar zou de Mier wel raad mee weten: water zoveel mogelijk vasthouden en hergebruiken. 

Deze verandering in denken daalt langzaam in. In elk stuk dat je leest over watermanagement in Nederland wordt dit als een vanzelfsprekend evangelie verkondigd. Niet meer klakkeloos afvoeren, maar vasthouden. Water sparen voor later. Dit is echter niet een beleidskeuze op tafel van een waterschap die afgehamerd kan worden. Het vergt een grootschalige aanpassing van ons watersysteem en (Sprinkhaan incoming) een verandering van ons waterbewustzijn.  

Waterbewustzijn. Een prachtige dooddoener in waterwerkend Nederland. Maar zolang we collectief water beschouwen als iets dat praktisch gratis uit de kraan komt (voor bedrijven al lang niet meer overal vanzelfsprekend, drinkwaterbedrijven luiden de noodklok over het voldoen aan de vraag voor particulieren in de toekomst) en daarna doodleuk wegstroomt in het afvoerputje, hebben we een lange weg te gaan. We kunnen het ons niet permitteren om als Sprinkhanen water het afvoerputje in te zien stromen.

Er is toch een hoop water beschikbaar in Nederland? Inderdaad Sprinkhaan, dat klopt. Restwater wel te verstaan. Water dat al een keer ‘gebruikt’ is (koelwater, proceswater etc.), of tot nu toe wordt gezien als moeilijk te gebruiken bron (regenwater, al dan niet in rioolstelsels). Er zijn zoveel plekken die dit soort water kunnen aanbieden, en een hoop watervragers die hier van gebruik zouden kunnen maken. Om die aan elkaar te verbinden, zullen we ons moeten organiseren als Mieren. Samenwerken dus.  

Want ja, om grootschalig water te delen moeten er nog een hoop stappen gezet worden. De Waterbank probeert hier richting aan te geven. Als publiek-private samenwerking vormt de Waterbank de mierenhoop waar kennis en ervaring op dit gebied zich moet gaan concentreren. Zo wordt er onderzoek gedaan, onder andere naar de kwaliteit van dit restwater. Welke kwaliteit is waarvoor nodig? Vragers en aanbieders van dit restwater worden in kaart gebracht en vervolgens aan elkaar gekoppeld.  

Laten we als land vol Sprinkhanen uit onze schaduw stappen. Laten we elke druppel water in tijden van overvloed vasthouden en hergebruiken waar dit mogelijk is. Of je nou een regenton installeert, als bedrijf proceswater hergebruikt of als gemeente je sportvelden beregent uit het hemelwaterriool, de Mier zou trots geweest zijn.  

‘Ja, ik ben bezorgd, omdat ik de toekomst meer vrees (terwijl jij alleen geniet van het heden), want wat voorbij is ben ik al kwijt; aan wat nu is, ben ik bezig voorbij te gaan, voortgedreven door de haastige loop van het uitspansel, en alleen wat nog komt, bezit ik.’ – Mier 

Tekst: Anda Schippers ‘De kikker die zichzelf opblies en andere Middeleeuwse fabels’. (1999) Via: https://www.dbnl.org/tekst/schi096kikk01_01/schi096kikk01_01_0010.php  

Team

foto Mees

Mees

m.vmilligen@spatwater.nl

foto Mees

Timo

t.vdberg@spatwater.nl

foto Mees

Jesse

j.schoenmakers@spatwater.nl

Team

Mees

m.vmilligen@spatwater.nl

Timo

t.vdberg@spatwater.nl

Jesse

j.schoenmakers@spatwater.nl

We houden van korte lijntjes, jij toch ook?

Kom met ons in gesprek!

Stuur ons een mail

info@spatwater.nl

SPATwater

Een nieuwe generatie hydrologen